ԹԷ ԻՆՉՊԷ՞Ս ՄԷԿ ՔԵՐԹՈՒԱԾՈՎ ԴԱՐՁԱՅ “ՍՓԻՒՌՔ-ԳԱՐՈՒՆ”ԱԿԱՆ…

1966ի Դեկտեմբերէն մինչեւ 70ականներու սկիզբը Սիմոնեանի «Սփիւռք»ը ունեցաւ «Սփիւռք-Գարուն»ի, գարունականներու բաժին: Բազմաթիւ պարման-պարմանուհիներ, որոնք յետագային սփիւռքահայ գրական-մշակութային կեանքին մէջ անուն դարձան, որոշակի հետք թողուցին, իրենց առաջին լուրջ քայլերը առին հոն,...

Կարդալ աւելին

2500 ԱՄԵԱԿ ԱՐԻԱԿԱՆ ՓԱՌՔԻ

«Հայ Ժողովուրդէն ետք ամենէն շատ կը զգամ ու կը սիրեմ Պարսիկը… Պարսի՛կը որ եղաւ մեր մշտական հարեւանը, դարաւոր ուղեկիցը, բախտակիցը, եւ արիւնակիցը…» Վերի երկու նախադասութիւնները առանձնացուցած եմ Սիմոն Սիմոնեանի «2500 ԱՄԵԱԿ ԱՐԻԱԿԱՆ ՓԱՌՔԻ»  յօդուածէն՝...

Կարդալ աւելին

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐԸ

Յարգելի ընթերցող, Նախորդ նամակիս մէջբերումներուն, ու Սիմոն Սիմոնեանի «Դէպի՛ Յիսնամեակը Ապրիլեան Եղեռնի» մայր յօդուածին մէջի տուեալներուն ընդմէջէն, տեսանք թէ ինչպէս 1963ի Ապրիլին «Սփիւռք» շաբաթաթերթի տուած ազդանշանով սկսած երթը՝ գոնէ երկու...

Կարդալ աւելին

ԴԷՊԻ՛ ՅԻՍՆԱՄԵԱԿԸ ԱՊՐԻԼԵԱՆ ԵՂԵՌՆԻ

Յարգելի ընթերցող, Գաղափար մը տալու համար թէ ինչ էր մթնոլորտը Հայ Սփիւռքին մէջ՝ յետ 1958ի լիբանանահայ եղբայրասպան կռիւներուն, մէջբերումներ պիտի ընեմ «Սփիւռք» շաբաթաթերթի շա՛տ երիտասարդ խմբագիրներէն, Սերոբ Երեցեանի՝ «ԱՅՍ ՆՈՐ...

Կարդալ աւելին

ՆՈ՛Ր ԳԻՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ…

Ամենէն աւելի մեր ժամանակները արժանի են կոչուելու՝ նոր ժամանակներ, նո՛ր՝ արագութեամբ, գիւտերու բազմութեամբ, մտայնութիւններու յեղակարծ փոփոխութեամբ, ընկերային շարժումներով, յեղաշրջումներով, խմբակցութիւններու քայքայումով ու նոր խմբակցութիւններու գոյառումներով:

Կարդալ աւելին

ԵՐԿՈՒ ԳՐԱԳԷՏՆԵՐ ԱՆՑԱՆ…

Յարգելի ընթերցող, 1972ի Յունիս ամսուն երկու գրագէտներ, Ռազմիկ Դաւոյեանն ու Ոիւլեամ Սարոյեանը, գրեթէ միեւնոյն օրերուն կը գտնուին Լիբանանի մէջ: Դաւոյեան՝ կը հրաւիրուի Լիբանանահայ գրական շրջանակի կողմէ, իսկ Սարոյեան՝ Հայկազեան գոլէճի (այժմ համալսարան): Երկու...

Կարդալ աւելին

12ՐԴ ՏԱՐՈՒԱՆ ՍԵՄԻՆ

Վարի տողերուն մէջ կը խօսուի նախորդ դարաշրջանի 60ականներուն, գրագէտ Սիմոն Սիմոնեանի՝ 1- «Սեւ ցանկ»ի մը վրայ յայտնուելու իրողութեան մասին՝ Սովետ հետախոյզ, գնդապետ Պետրոս Պետրոսեանի կողմէ: 2-Տրուած է յղումը կարդալու Դոկտ....

Կարդալ աւելին